El despatx

Bufet Aguilera va nèixer com a despatx d'advocats generalista, però en l'actualitat du a terme activitats d'agència immobiliària, reclamacions bancàries en matèria de clàusules abusives, comerç exterior (import-export) i assessorament pels negocis intracomunitaris i per la fiscalitat internacional. És soci del despatx, en Josué Aguilera i Ibáñez, Tècnic en Comerç Exterior reconegut per ACC10 (Generalitat de Catalunya) i per l'Agència Andalusa de Promoció Exterior EXTENDA (Junta de Andalucía), està especialitzat en dret civil i reclamacions judicials així com enplanificació fiscal internacional i implantació d'empreses a l'estranger.

El soci fundador, Josué Aguilera Ibáñez, es va llicenciar en Dret a la Universitat Pompeu Fabra i està especialitzat en Fiscalitat internacional i Comunitària havent cursat el Màster oficial en aquesta matèria a la Universitat de Santiago de Compostela. És advocat adscrit a l'Il·lustre Col·legi de Barcelona amb el núm. 34183 i Procurador dels Tribunals de Manresa no exercent núm. 102. En l'actualitat l'ajuda a la internacionalització de les PIME's catalanes és la seva prioritat, prestant serveis d'assistència integral en les exportacions i importacions, gestió de les negociacions internacionals, seguiment d'inversions i implantació de filials a l'estranger i oferint una defensa jurídica internacional. Va iniciar l'activitat de defensa jurídica l'any 2009 a la població de Moià, al despatx situat al barri de "El Saoil" i al novembre de 2012 l'advocat es va traslladar a la població de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental). L'any 2019 va traslladar el seu despatx professional a la illa de Gozo (República de Malta, UE) des d'on continua prestant els serveis jurídics, d'administració de societats i d'implantació d'empreses a Malta.

Tres grans principis han marcat, des dels inicis, l'esperit rector de Bufet Aguilera: la honestedat, l'excel·lència i la lleialtat. Per això, treballant conjuntament sempre amb professionals de confiança ofereix donar així una resposta integral a les necessitats dels seus clients i vetllar per dispensar sempre un tracte el més personal possible i amb la màxima informació al client. Tanmateix aposta per la defensa de la veritat com a la millor de les estratègies i la investigació continuada com a part fonamental d'aquesta excel·lència buscada.

"Melior est finis orationis quam principium" és l'eslògan del Bufet. Es tracta d'una locució llatina que sintetitza i conté un recordatori que marca sempre el perquè de la nostra tasca. Recorda, entre d'altres coses, que la prevalença dels drets del client i l'assoliment dels seus legítims objectius és en essència la nostra raó de ser.


BUFET AGUILERA és el nom comercial de BUFET AGUILERA S.L.U. societat inscrita al Tom 44068, foli 191, diari 1177, asentament 3840 del Registre mercantil de Barcelona, que presta serveis d'immobiliària, assessorament jurídic i corretatge en operacions de comerç internacional.