El despatx

Bufet Aguilera és un despatx d'advocats especialitzat en comerç internacional (import-export) dirigit pel lletrat Josué Aguilera i Ibáñez, Tècnic en Comerç Exterior reconegut per ACC10 (Generalitat de Catalunya) i per l'Agència Andalusa de Promoció Exterior EXTENDA (Junta de Andalucía), amb telèfon de contacte +34 931889798 i especialitzat també en Dret d'estrangeria, en Dret Diplomàtic i Consular, en Valoració mèdica dels accidents de circulació i en Propietat Horitzontal sota el Codi Civil de Catalunya. L'advocat director es va llicenciar en Dret a la Universitat Pompeu Fabra i és membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) amb el núm. 34183, Procurador dels Tribunals de Manresa no exercent núm. 102. L'ajuda a la internacionalització de les PIME's catalanes és la prioritat del despatx, prestant serveis d'assistència integral en les exportacions i importacions, gestió de les negociacions internacionals, seguiment d'inversions i implantació de filials a l'estranger i oferint una defensa jurídica internacional.

Va iniciar l'activitat jurídica l'any 2009 a la població de Moià, al despatx situat al Passatge F.X. Ponsa número 21. El novembre de 2012 Bufet Aguilera va instal·lar la seva oficina tècnica a la població de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), prop de la rotonda de l'olivera, la qual ha passat a ser l'actual centre d'atenció pels clients de la zona del Vallès Oriental i Moianès, i continua atenent els seus clients de Barcelona ciutat als despatxos situats a la primera planta de la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (carrer Mallorca, 283), previa cita.

Tres grans principis han marcat, des dels inicis, l'esperit rector de Bufet Aguilera: la honestedat, l'excel·lència i la lleialtat. Per això, treballant conjuntament sempre amb professionals d'alt nivell i de confiança necessaris per una correcta defensa jurídica (com Procuradors dels Tribunals, pèrits de la construcció, pèrits en medicina legal i forense, Notaris, pèrits caligrafics, agents de duanes, gestors administratius, traductors jurats, transitaris, auditors, especialistes en fiscalitat, especialistes en patents i marques i enginyers), el despatx dona així una resposta integral a les necessitats dels nostres clients i vetlla per donar sempre un tracte el més personal possible i amb la màxima informació. Tanmateix aposta per la defensa de la veritat com a la millor de les estratègies i la investigació continuada com a part fonamental d'aquesta excel·lència buscada.

"Melior est finis orationis quam principium" és l'eslògan del Bufet. Es tracta d'una locució llatina que sintetitza i conté un recordatori que marca sempre el perquè de la nostra tasca. Recorda, entre d'altres coses, que la prevalença dels drets del client i l'assoliment dels seus legítims objectius és en essència la nostra raó de ser.