El despatx

Bufet Aguilera va nèixer com a despatx d'advocats generalista però en l'actualitat du a terme activitats empresarials relacionades amb el comerç exterior (import-export) i d'assessorament en matèria de fiscalitat internacional. Dirigit pel lletrat Josué Aguilera i Ibáñez, Tècnic en Comerç Exterior reconegut per ACC10 (Generalitat de Catalunya) i per l'Agència Andalusa de Promoció Exterior EXTENDA (Junta de Andalucía), amb telèfon de contacte +34 931889798, està especialitzat també en reclamacions bancàries per clàusules abusives, accidents de circulació i litigis en l'ordre civil. L'advocat es va llicenciar en Dret a la Universitat Pompeu Fabra i està especialitzat en Fiscalitat internacional i Comunitària havent cursat Màster oficial en aquesta matèria a la Universitat de Santiago de Compostela. És membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb el núm. 34183, Procurador dels Tribunals de Manresa no exercent núm. 102. En l'actualitat l'ajuda a la internacionalització de les PIME's catalanes és la prioritat del despatx, prestant serveis d'assistència integral en les exportacions i importacions, gestió de les negociacions internacionals, seguiment d'inversions i implantació de filials a l'estranger i oferint una defensa jurídica internacional.

Va iniciar l'activitat de defensa jurídica l'any 2009 a la població de Moià, al despatx situat al barri de "El Saoil" i al novembre de 2012 l'advocat es va traslladar a la població de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), prop de la rotonda de l'olivera, lloc que va passar a ser el principal centre d'atenció als clients per la zona del Vallès Oriental i Moianès, a banda de continuar atenent els clients de Barcelona ciutat als despatxos situats a la primera planta de la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (carrer Mallorca, 283), previa cita.

Tres grans principis han marcat, des dels inicis, l'esperit rector del despatx: la honestedat, l'excel·lència i la lleialtat. Per això, treballant conjuntament sempre amb professionals d'alt nivell i de confiança necessaris per una correcta defensa jurídica (com Procuradors dels Tribunals, Pèrits de la construcció, Pèrits en medicina legal i forense, Notaris, Pèrits caligrafics, Agents de duanes, Gestors administratius, Traductors jurats, Transitaris, Auditors de comptes, eginyers i advocats especialistes en diverses matèries), el despatx pretengué donar així una resposta integral a les necessitats dels seus clients i vetllar per dispensar sempre un tracte el més personal possible i amb la màxima informació al client. Tanmateix aposta per la defensa de la veritat com a la millor de les estratègies i la investigació continuada com a part fonamental d'aquesta excel·lència buscada. Actualment el despatx està dedicat i especialitzat en exclusiva a l'assessorament i ajuda en matèria d'implantació d'empreses a l'estranger.

"Melior est finis orationis quam principium" és l'eslògan del Bufet. Es tracta d'una locució llatina que sintetitza i conté un recordatori que marca sempre el perquè de la nostra tasca. Recorda, entre d'altres coses, que la prevalença dels drets del client i l'assoliment dels seus legítims objectius és en essència la nostra raó de ser.


BUFET AGUILERA és el nom comercial d'EXPORTADORS AGUILERA S.L.U. societat inscrita al Tom 44068, foli 191, diari 1177, asentament 3840 del Registre mercantil de Barcelona, que presta serveis d'assessorament jurídic i corretatge en operacions de comerç (incloses les immobiliàries).