PAGAMENTS AMB TARGETA:


HONORARIS (EN DEFECTE DE PACTE):

BUFET AGUILERA és el nom comercial d'EXPORTADORS AGUILERA S.L.U. societat inscrita al Tom 44068, foli 191, diari 1177, asentament 3840 del Registre mercantil de Barcelona, que presta serveis d'assessorament jurídic i corretatge en operacions de comerç (incloses les immobiliàries).