ExteriorBufetFotoPetita.JPG

BUFET AGUILERA és el nom comercial d'EXPORTADORS AGUILERA S.L.U. societat inscrita al Tom 44068, foli 191, diari 1177, asentament 3840 del Registre mercantil de Barcelona, que presta serveis d'assessorament jurídic i corretatge en operacions de comerç (incloses les immobiliàries).